Vietnam Mobile Day 2017

Gear Inc.

Thuê ngoài phát triển phần mềm là giải pháp tiên tiến giúp đảm bảo chất lượng tốt nhất cho các giải pháp di động, đồng thời tối ưu hóa chi phí cho doanh nghiệp.

Gear Inc đã có kinh nghiệm hơn 10 năm trong việc cung cấp các dịch vụ Phát triển Phần mềm, Phát triển Game trên nền tảng Di động, Kiểm thử Phần mềm (Software Testing), Quản lý Chất lượng (QA) và Quản trị Nội dung (Content Moderation).

Chúng tôi là đối tác tin tưởng của nhiều tổ chức, bao gồm cả những công ty quốc tế với quy mô lớn. Với lựa chọn đúng đắn, thuê ngoài sẽ là một trong các yếu tố thiết yếu giúp các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh bền vững, cắt giảm chi phí, đồng thời đảm bảo trọng tâm kinh doanh và giúp doanh nghiệp dễ dàng thích ứng với các nhu cầu thay đổi. Đội ngũ kĩ sư của Gear Inc. đã hoàn thành hơn 1000 dự án, các ứng dụng mà chúng tôi phát triển đã đạt được hàng triệu lượt tải về, đứng đầu các bảng xếp hạng. Gear Inc. cung cấp các giải pháp kỹ thuật đáp ứng tối đa các nhu cầu phát triển ngày càng tăng của các doanh nghiệp, tổ chức.