VIETNAM MOBILE DAY 2017

MASTERCARD

MasterCard là tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thanh toán điện tử. Trong hơn bốn thập kỷ qua, MasterCard tích cực đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động thương mại, đảm bảo nền kinh tế toàn cầu được vận hành một cách an toàn, hiệu quả, toàn diện và minh bạch hơn.

MasterCard vận hành mạng lưới thanh toán điện tử nhanh nhất thế giới, kết nối người tiêu dùng, các tổ chức tài chính, thương mại, chính phủ và các doanh nghiệp tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm và giải pháp của MasterCard giúp các giao dịch thương mại hàng ngày – như mua sắm, du lịch, điều hành doanh nghiệp, và quản lý tài chinh – trở nên dễ dàng, an toàn, và hiệu quả hơn cho tất cả mọi người.

Website: https://www.mastercard.us/en-us.html