VIETNAM MOBILE DAY 2017

APPOTA

Appota là công ty tiên phong trong lĩnh vực xây dựng nền tảng cho các giải pháp di động thông minh tại Việt Nam. Appota hoạt động nhiều lĩnh vực trong hệ sinh thái mobile bao gồm: Phân phối Game, Quảng cáo và Thanh toán.

Appota là một trong 3 nhà phát hành Game lớn nhất Việt Nam, có hơn 30 triệu người dùng trên khắp thế giới, là đối tác đầu tiên của Google tại Việt Nam trong việc triển khai dịch vụ Google Exchange.