GEAR INC.

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

Chúng tôi phát triển ứng dụng di động và trò chơi trên nền web hàng đầu Việt Nam, là nơi hiện thực hóa ý tưởng của bạn.

Gear Inc. luôn hiểu rõ xu hướng mới nhất trong ngành game để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Chúng tôi tuyển dụng những người tài năng nhất để mang lại trải nghiệm tốt nhất; áp dụng hệ thống đào tạo tiên tiến nhất cho sự phát triển toàn diện nhất.

Tại Gear Inc., toàn bộ các quy trình được quản lý kỹ lưỡng trong nội bộ công ty. Mô hình phát triển linh hoạt cho phép chúng tôi cập nhật và đánh giá thường xuyên, đảm bảo chỉ tiêu và tính linh hoạt.