ADJUST

NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

Adjust là một công ty chuyên phân tích, đo lường trên nền tảng di động. Adjust được đặt trụ sở tại thành phố Berlin, chuyên cung cấp những giải pháp chất lượng cao về: nghiên cứu, đo lường và ngăn chặn lừa đảo dành cho các nhà marketing trong lĩnh vực ứng dụng di động trên toàn thế giới, cho phép họ có những quyết định nhanh chóng và thông minh hơn. Với mã nguồn mở SDK của Adjust, những người làm marketing có thể nghiên cứu, đo lường hành vi, sự tiếp nhận của người tiêu dùng, tỉ lệ thu/chi và nhiều hơn thế nữa.