SPEAK AT #VMD2020GoLive

Để biết thêm thông tin về sự kiện và các nội dung có thể chia sẻ, vui lòng liên hệ Ms. Thoa Nguyễn ( [email protected] ) hoặc điền thông tin tại đây.

VMD2020 / DANH SÁCH DIỄN GIẢ

Liên tục cập nhật

STAGE 1

Aug 28 / GOLIVE

08:30 – 09:00

Check-in & Khai mạc

Updating

Toàn Trần

Toàn Trần

Vice President, Mobile at Lazada

Reactive Programming in Kotlin/Android
 • What is reactive programming?.
 • How do we realize reactive programming concepts with Kotlin/Android.
 • Some common patterns we use in Android development with reactive programming.

Updating

Duy Nguyễn

Duy Nguyễn

CEO at Hash Consulting Group | CEO/CTO at Dataspire | CTO at GauVendi

How hotels embrace Mobile Technology to compete during and post Covid

Updating

To Lam

To Lam

Country Manager at GOGOX

Hệ sinh thái delivery và payment cho cho enduser

Updating

Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

CTO at OCTAGON SOLUTIONS

The future of Mobile jobs in next 5 years
 • Theo flow này, trước khi nói về “future” anh Xuân sẽ quay lại “past” và xem Mobile jobs thực ra là gì, có từ khi nào và các bước phát triển của nó. Từ đó sẽ thấy được điểm chung cũng như xu hướng của hiện tại, tại sao lại là như vậy.
 • Sau đó mới tới phần “future”, và trước khi nói về “jobs” thì anh Xuân muốn target cho 5 năm tới “mobile” sẽ là gì và cần gì, vậy thì sẽ phát sinh những “jobs” nào. Và khi có “jobs” mới thì cũng sẽ đi kèm với các bộ kĩ năng mới mà mọi người cần chuẩn bị.
 • Trong slide chi tiết anh Xuân sẽ list samples nhiều hơn cũng như một số video demo, nhưng sẽ bám sát flow này.

Updating

Hạnh Lê

Hạnh Lê

Co-founder & COO at PMAX

How to use data analytics to grow your App in Digital Marketing?
 • Những sai lầm và khó khăn thường gặp trong việc tối ưu hóa các hoạt động digital marketing cho App.
 • Framework cho việc bắt đầu sử dụng data analytics trong việc tìm kiếm và giữ chân người dùng trên App.
 • Case study thực tế từ các công ty thương mại điện tử hay tài chính.

Updating

Nguyễn Tuấn Phú

Nguyễn Tuấn Phú

CEO & Founder at CNV Loyalty

Loyalty App chiếc phao cứu sinh cho doanh nghiệp

Updating

John Vuong

John Vuong

Growth Manager at Sea Group Singapore

How large corporations might be the key for SMEs digital transformation during COVID-19

Updating

Updating

Updating

Updating

STAGE 2

Aug 28 / GOLIVE

Updating

Lê Ngọc Tuấn

Lê Ngọc Tuấn

IoT Product Manager at VinAI

How The Internet Of Things Will Transform Payments
 • Chia sẻ các xu hướng IoT dùng để thanh toán, xu hướng gần đây đã chuyển dịch sang nhận dạng khuôn mặt.
 • Bùng nổ công nghệ Face ID tại các hãng công nghệ lớn trên thế giới.
 • Các casetudy thú vị tại Việt Nam.

Updating

Tất Bằng Tường

Tất Bằng Tường

Head of Social Media at GIGAN JSC

Understanding Your Ad Performance To Drive Conversion

Updating

Châu Lê

Châu Lê

Senior Mobile App Growth at Vulcan Labs

A/B testing and key metrics for success in ASO

Indicate the right metrics for measuring the success in App Store Optimization and introduce the way to run A/B testing for store listing of Android app and metadata of iOS app.

 • The main content of the topic:
 • The goal of App Store Optimization
 • The key metric for measure ASO success A/B testing for ASO in Google Play Store and App Store
 • COVID 19 and challenge for ASO in 2020

Updating

Phan Bích Tâm

Phan Bích Tâm

Country Manager at Mobile Marketing Association, Inc.

Updating

Updating

Mạnh Phan

Mạnh Phan

Head of Growth at Kudova Loyalty Platform

How to arise to be the new market leader with deep segmentation & optimization

Updating

Tú Bùi

Tú Bùi

Founder - UAN Managing Director - Conversion Asia

Updating

Updating

Updating

Updating

Updating

STAGE 3

Aug 28 / GOLIVE

Updating

Kelly Tran

Kelly Tran

Client Partner - Monetization at Unity Technologies

How to monetize your mobile apps with Unity

Updating

Bùi Huy Dũng

Bùi Huy Dũng

Business Development Director at ACCESSTRADE

The Future of Customer Loyalty: In a Highly Competitive Retail Landscape, Why Will They Continue to Choose You?

Updating

Dương Hoàng

Dương Hoàng

CEO at AppROI.co

App Marketing from A-Z
 • Acquisition: Sự khác biệt các chỉ số trên Web và trên App? Những khó khăn khi doanh nghiệp gặp phải khi bắt đầu làm Mobile App? Các hoạt động trong giai đoạn acquisition: ASO, PR, Influencer Marketing, Virality, Performance MKT?
 • Engagement: Đâu là những yếu tố quyết định đến đến Ẹngagement và Retention User? Product Features & UX UI, Aha moment & User treatment, Community, Gamification
 • Monetization: Các dạng thức khai thác về monetization, monetization và user engagement là đánh đổi hay kết qủa cuả một quá trình. Đâu là thời điểm nên nghĩ tới monetization?

Updating

Uyên Nguyễn

Uyên Nguyễn

Founder of ENS & Chief of Digital Marketing at FPT Education

Best plan Digital Marketing for Business
 • Tạo app bán hàng và dịch vụ.
 • Tập trung đến các nền tảng Digital Marketing trên Mobile.

Updating

Quang Phowr

Quang Phowr

Head of UX/UI at BE GROUP

Updating

Updating

Updating

Updating

Updating

Ready To Get Started?

ABOUT ORGANIZER – TOPDEV

Contact us
Terms of Service
Privacy Policy
OUR EVENTS

Vietnam Mobile Day

Vietnam Web Summit
TopDev Techtalk

BLOGS