Tối ưu UX/UI bằng Animation – những khung hình “biết nói”

Tối ưu UX/UI bằng Animation – những khung hình “biết nói”

“𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 𝙞𝙨 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙤𝙧 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨. 𝙏𝙝𝙚 𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙖𝙣 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙬𝙖𝙮 𝙩𝙤 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙚 𝙩𝙝𝙤𝙨𝙚 𝙢𝙤𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧.”🧿 Nghiên cứu chỉ ra rằng có đến 90% người dùng đã ngừng sử dụng một ứng dụng do hiệu suất kém, 86% người dùng đã xóa bỏ một ứng dụng khi họ gặp phải...
Tản mạn về Machine Learning

Tản mạn về Machine Learning

Bước đầu đi vào con đường Tin học Tôi khởi đầu với công nghệ thông tin vào năm học đại học, theo tôi nghĩ đó là khá trễ, không phải là tôi có ý định chọn công nghệ thông tin mà chính là vì một lý do hết sức nhảm nhí. Rồi tôi cũng chấp nhận sự thật là tôi là một sinh...