Nhóm chủ đề UX/UI Design

UX/UI Design
1 Mobile UX Design: Những điều không nên làm
2 Những kiến thức UX hữu ích mà lập trình viên cần phải biết
3 Làm thế nào để đo lường thành công (hoặc thất bại) trong thiết kế UX của bạn
4 Vai trò quan trọng của thiết kế trải nghiệm người dùng – User Experience (UX) Design
5 Bắt đầu với Thiết Kế App dành cho Designer

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.