Nhóm chủ đề Trending Technology

Trending Technology
Công nghệ được yêu thích
1 AlphaGo Vs TensorFlow – Trí thông minh nhân tạo trong tay bạn
2 Ứng dụng chatbot: Cơ bản trong 20 phút
3 Bảo mật thông tin tài chính cho ứng dụng di động
4 Kiến trúc hệ thống, hành trình dữ liệu của các giao dịch thanh toán online
5 Blockchain và những ứng dụng
6 Trở thành khoa học dữ liệu như thế nào? Xây dựng cấu trúc dữ liệu như thế nào?
7 Tinh chỉnh Database để đạt giao dịch quy mô lớn
8 Học Thuật Toán như thế nào?
9 Thuật toán Minimax (AI trong Game)
10 Deep learning cơ bản trong phân tích văn bản hội thoại ứng dụng cho chatbot thông minh

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.