Nhóm chủ đề liên quan iOS

iOS
1 Hiệu suất trong Ứng Dụng iOS: Lời khuyên & Thủ thuật
2 Phát hiện các vấn đề về memory trong phát triển ứng dụng iOS
3 Vừa làm app vừa làm API/webservice bằng Swift
4 Thiết kế cho iOS với Sketch
5 Lưu trữ dữ liệu trong iOS
6 Cách sử dụng deep linking trong ứng dụng di động
7 Giao dịch In-App ở iOS

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.