Nhóm chủ đề Architechture, Infrastructure, Security Kiến trúc, Cơ sở hạ tầng, Bảo mật

  Architech, Infrastructure, Security
Kiến trúc, Cơ sở hạ tầng, Bảo mật
1 Làm thế nào để phát triển ứng dụng cho Apple Watch và WatchOS 2
2 Thiết lập và sử dụng hệ thống phiên bản – API system
3 Kỹ thuật làm app bản đồ, tìm đường và tính năng bắt Pokemon GO
4 Các công nghệ làm nên Pokemon Go
5 Xây dựng ứng dụng theo kiến trúc củ hành
6 Kiến trúc đa tầng trong xây dựng ứng dụng
7 Độ phân giải màn hình, độ phân giải hiển thị, cái nào tác động lên responsive web trên các thiết bị di động
8 Bảo Mật Di Động
9 Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng iOS?
10 Làm thế nào để bảo mật một ứng dụng Android
11 Những lỗ hổng bảo mật trên di động và kiểm thử bảo mật di động
12 Dịch vụ thanh toán trên điện thoại di động
13 Làm gì đây khi chưa có API để app gọi?
14 Performance testing cho ứng dụng Mobile
15 Giả lập kết nối mạng yếu trên các thiết bị iOS
16 Xây dựng thanh toán trực tuyến sử dụng bên thứ 3

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.