Nhóm chủ đề Appstore,Playstore, Gamification, General problem

Appstore,Playstore, Gamification, General problem
1 Hành trình đưa ứng dụng lên các app store
2 Vì sao app của bạn bị reject, bị ban, bị xóa trên store
3 Chiến lược đối phó với sự phân mảnh của kích thước màn hình di động
4 Các vấn đề cần xử lý khi làm 1 ứng dụng chat
5 Các vấn đề và cách giải quyết với ứng dụng live streaming
6 Các vấn đề và cách giải quyết với ứng dụng có tích hợp thanh toán
7 Gamification cho game+app, kích thích user trả tiền, kéo dài thời gian ở lại app, quay lại app

[Dành cho diễn giả] Form xác nhận chủ đề sẽ trình bày . Sau khi chọn chủ đề, bạn vui lòng điền form này để BTC tiện liên hệ làm việc.